اعطای نمایندگی پروفیل آلومینیوم مشهد

اعطای نمایندگی پروفیل آلومینیوم مشهد به چه صورتی و از طریق چه مرکزی صورت می گیرد؟
شرکت آهن ایران پیشنهادی ویژه برای فروشندگان سراسر کشور به خصوص شهر مشهد جهت اعطای نمایندگی پروفیل آلومینیوم مشهد دارد که هم اکنون برای همکاری با این مرکز و تکمیل اجناس فروشگاه خود می توانند با مشاوران ما تماس گرفته و از شرایط و تسهیلات ویژه آن پرس و جو نمایند.
منبع: آهن و آلومینویم