بزرگترین تولیدی پروفیل آلومینیوم پنجره آکروپال

به نظر شما بزرگترین تولیدی پروفیل آلومینیوم پنجره آکروپال در کدام نقطه از ایران واقع گردیده است؟ آیا محصولات این تولیدی با سایر رقبای خارجی برابری می نماید؟
امروزه بزرگ ترین تولیدی پروفیل آلومینیوم پنجره آکروپال در شهرهایی همچون مشهد، اراک و تهران قرارداشته که سالانه چندین تن از این محصول را تولید کرده و برای بازار داخلی و همچنین بازار خارجی این محصول استفاده گردیده و صادرات به کشورهای خواهان این پروفیل ها انجام می گیرد.