توزیع پروفیل آلومینیوم پنجره

پروفیل های آلومینیوم پنجره با انواع مختلف ترمال ، اختصاصی و به صورت تک جداره و دو جداره توزیع می گردند.
یکی از موارد کاربرد پروفیل به منظور استفاده در تولید درب و پنجره های آلومینیومی می باشد. با استفاده از این نوع پروفیل ها درب و پنجره به صورت تک جداره و دوجداره تولید می گردد.
پروفیل های اختصاصی و ترمال بریک از انواع پروفیل های پنجره می باشند که با استفاده از نوارهای عایق در برابر نفوذ گرما ، سرما و همچنین سر و صدا مقاوم بوده و مناسب برای منازل مسکونی ، بیمارستانها و مراکز نگهداری از سالمندان می باشد.

منبع: آهن و آلومینویم