تولید و عرضه پروفیل آلومینیوم شیاردار مهندسی

پروفیل آلومینیوم شیاردار مهندسی از پروفیل های پرمصرف در بخش های صنعتی می باشد. در محیط های صنعتی نیاز به ساختن فریم، ریل، پایه، میزکار و … احساس می شود و در بسیاری از موارد استفاده از پروفیل آلومینیوم مناسب ترین گزینه به نظر می آید. سبک بودن، قابلیت مونتاژ به شکل دلخواه، استحکام و قابلیت تعویض در صورت خرابی یک قسمت از آن و موارد بسیار دیگر از ویژگی های پروفیل های صنعتی آلومینیومی می باشد.