خریدار پروفیل آلومینیوم در بازار

امروزه پروفیل های آلومینیومی مصارف گوناگونی پیدا کرده است. مصرف پروفیل های آلومینیوم تنها به صنعت ساختمان محدود نمی شود. استفاده از این پروفیل ها در صنعت، در ساخت انواع سازه های زیبا سازی بصری شهری، در بدنه ی بعضی ماشین آلات و دستگاه ها و … باعث گردیده نیاز بسیاری به این پروفیل ها ایجاد شود. انواع پروفیل قوطی، ناودانی، نبشی و سپری و … آماده عرضه می باشد.