خرید و فروش پروفیل آلومینیوم مخصوص پارتیشن

پروفیل و ورق دیواره آلومینیوم مخصوص ساخت پارتیشن بندی اماکن تولید می شوند.
از این پروفیل برای پارتیشن بندی اداره ها و نمایشگاه ها استفاده میشود.
پروفیل های آلومینیومی به صورت دو جداره و تک جداره تولید می شوند.
پارتیشن های دوجداره بسیار شیک بوده و برای اماکن اداری و تجاری مناسب می باشند و قابلیت نصب پرده بر روی آنها وجود دارد.
نصب پارتیشن های آلومینیومی نسبت به سایر روش ها سریع تر بوده و ایجاد تغییرات ، حذف و اضافه نمودن پارتیشن به سهولت انجام می گیرد.

منبع: آهن و آلومینویم