خرید پروفیل آلومینیوم اختصاصی

فلز آلومینیوم بخاطر ویژگی های خاص بصورت پروفیل های آلومینیومی در بسیاری از بخش ها و همچنین در ساخت درب و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل های سیستمی درب و پنجره و پروفیل های اختصاصی گزینه ی مناسبی برای ساخت درب و پنجره می باشند. درب و پنجره های تولید شده از پروفیل اختصاصی علاوه بر تاییدیه های انرژی ساختمان زیبایی خاصی نیز دارند. این پروفیل ها در حالت عمومی بصورت رنگی سفید عرضه می شوند.