خرید پروفیل آلومینیوم درب اتوماتیک

استفاده از پروفیل آلومینیوم در ساخت انواع درب و پنجره علاوه بر سبکی و استجکام آن، زیبایی خاصی نیز به کار می بخشد. امروزه پروفیل آلومینیوم مصارف بسیاری در بخش های گوناگون دارد. یکی از مصارف پروفیل های آلومینیومی در ساخت درب های اتوماتیک است. پروفیل های مربوط عبارت اند از کفی ها (که در سایز های مختلف تولید می شوند)، فریم و درپوش. پروفیل های آلومینیومی در انواع رنگی و آبکاری آنادایز تولید می شوند.