خرید پروفیل آلومینیوم درب و پنجره طرح قدیم

در گذشته برای ساخت درب و پنجره از پروفیل های آلومینیومی معمولی که به شکل قوطی و نبشی و ناودانی و … تولید می شدند استفاده می گردید. سپس این پروفیل ها با اشکال متفاوتی برای ساخت درب و پنجره های زیباتر تولید شدند. امروزه برای ساخت درب و پنجره های طرح قدیم، پروفیل های مخصوصی تولید می شود. از جمله این پروفیل ها می توان به قوطی، پروفیل توری، زهوار های دوجداره، ورق های پرده، پروفیل دماغه، ناودانی های دوجداره و تک جداره و… نام برد. پروفیل های طرح قدیم در انواع خام و رنگی سفید آماده عرضه می باشد.