خرید پروفیل آلومینیوم درب و پنجره

پروفیل آلومینیوم مصارف زیادی در صنعت دارد. از جمله مهمترین کاربردهای پروفیل آلومینیوم، ساخت درب و پنجره می باشد. پروفیل های مختلفی برای ساخت درب و پنجره طراحی و تولید شده اند. این پروفیل ها را می توان به دو قسمت طرح قدیم و طرح جدید تقسیم بندی کرد. در طرح قدیم درب و پنجره ها با استفاده از پروفیل های معمولی مانند قوطی و نبشی و ناودانی و سپری ساخته می شدند اما امروزه برای ساخت درب و پنجره از سیستم های مختلف آلومینیومی بصورت تخصصی استفاده می شود. انواع پروفیل درب و پنجره آماده عرضه می باشد.