خرید پروفیل آلومینیوم پنجره

پروفیل های آلومینیومی با ویژگی های خاصشان مناسب ترین گزینه برای ساخت درب و پنجره می باشد. برای ساخت درب و پنجره پروفیل های مختلف طراحی و تولید شده است. پروفیل های معمولی، پروفیل های اختصاصی و سیستم های آلومینیومی از متداول ترین پروفیل ها برای ساخت درب و پنجره می باشند. این پروفیل ها بدون محدودیت در رنگ و درجه کیفیت در انواع تبدیلی پادر و فابریک در انواع آبکاری های الکتریکی با رنگ های مختلف و رنگی سفید تولید و عرضه می شوند.