ساخت انواع قالب پروفیل آلومینیوم

کارخانه های تولیدی پروفیل آلومینیومی با چه امکاناتی اقدام به تولید پروفیل می کنند؟
پروفیل های آلومینیومی بیشتر برای ساخت درب و پنجره های امروزی استفاده می شود. جالب است بدانید خود این پروفیل های آلومینیومی نیز با قالب هایی ساخته می شوند که بیشترین تأثیر را در طراحی مدل پنجره ها دارد.
منبع: آهن و آلومینویم