عرضه انواع پروفیل آلومینیوم آنادایز

پروفیل آلومینیوم بصورت خام، رنگی و آنادایز عرضه می گردد. در تهیه پروفیل آلومینیوم آنادایز توجه به بعضی موارد کاملا ساده بسیار ضروری و لازم است.
پروفیل های آلومینیومی هم به صورت خام عرضه می شوند، هم به صورت رنگی و هم به صورت آنادایز که حالت نهایی آن از زمان تولید پروفیل در نظر گرفته می شود تا هم تولید نهایی با کیفیت و قابل عرضه به بازار باشد و هم اینکه موارد قیمتی لحاظ گردد تا پروفیل مقرون به صرفه و اقتصادی باشد. اما با توجه به حساسیت مرحله آنادایز، تولیدات بعضی از کارخانه ها قابل مصرف نمی باشد، به این صورت که رنگ یک مرحله از تولید با رنگ تولیدات مراحل بعدی تفاوت دارد که جلوی نور خورشید این تفاوت رنگ به چشم خواهد خورد. پس باید در هنگام خرید به رنگ ها دقت گردد. این بررسی به سادگی و با چشم غیرمسلح به سادگی قابل تشخیص است.