عرضه مستقیم پروفیل آلومینیوم طرح قدیم

پروفیل های درب و پنجره های معمولی یا طرح قدیم که پروفیل های قوطی، دماغه، ناودانی، ورق، زهوار، توری، سپری و نبشی و … را شامل می شود از پروفیل های پرکاربرد محسوب می شوند. این پروفیل ها در حالت های سبک و سنگین در انواع رنگی و خام با مواد اولیه مختلف تولید و عرضه می شوند.