عرضه پروفیل آلومینیومی کرونت برای پنجره

پروفیل آلومینیومی کرونت برای تولید پنجره های تک جداره و دو جداره استفاده می گردد.
در ساخت و تولید پنجره های دو جداره با توجه به ابعاد ، شکل و نوع بازشو از پروفیل های متعددی استفاده می شود که یکی از آنها پروفیلهای کرونت می باشد.
پروفیل های آلومینیومی یک از محصولات شرکت های فعال در حوزه فلز آلومینیوم در اراک می باشد. برای ارتباط مستقیم با این شرکت ها نیاز به شناخت از تکنولوژی ، مواد اولیه و سطح تجربه و معلومات علمی پرسنل آن شرکت وجود دارد. بانک اطلاعاتی ما در مورد این شرکت ها بیانگر این موضوع می باشد.

منبع: آهن و آلومینویم