عرضه پروفیل آلومینیوم دوجداره

پروفیل آلومینیوم به صورت تک جداره و دوجداره تولید و عرضه می گردد.
پروفیل های آلومینیومی به صورت دوجداره بیشتر برای تولید درب و پنجره و نصب پارتیشن مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل ها برای درب های شیشه ای تمام اتوماتیک ، کابینت و سایر موارد کاربرد دارد.
برای اکسترود پروفیل از بیلت با آلیاژهای مختلف استفاده می گردد و شرکت های زیادی در کشور هستند که با برخورداری از این تکنولوژی در تولید آن فعالیت دارند.
قیمت پروفیل بر گرفته از قیمت های جهانی بیلت بوده و هر روز در خال تغییر می باشد.

منبع: آهن و آلومینویم