فروش انواع لوله پروفیل آلومینیومی

انواع لوله پروفیل آلومینیومی در آلیاژ های مختلف برای مصارف گوناگون آماده عرضه به صورت عمده می باشد. لوله پروفیل های آلومینیومی به صورت استاندارد در سایزهای فی هشت میلی متر تا فی دویست و پنجاه میلی متر با آلیاژ های مختلف تولید می شوند. اما امکان تولید لوله در سایزهای دیگر نیز وجود دارد. عمده مصارف لوله های آلومینیومی در ساخت دستگیره، ساخت دستگاه های صنعتی و آزمایشگاهی و همچنین در برخی موارد برای مصارف آبرسانی می باشد.