فروش متری پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی

پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی با طراحی خاص و اشکال مختلف در اندازه های گوناگون تولید می شود که با استفاده از آنها ساخت انواع سازه ها از جمله شاسی و بدنه دستگاه های صنعتی امکان پذیر است. این پروفیل ها در انواع سبک و سنگین با مقاومتهای مختلف برای کاربردهای گوناگون تولید و عرضه می شوند. همچنین امکان سفارش اندازه شاخه های مقاطع امکان پذیر است.