فروش مستقیم پروفیل آلومینیوم اختصاصی

پروفیل های آلومینیومی یکی از بهترین گزینه ها برای ساخت درب و پنجره استفاده می باشد، اما پروفیل های معمولی یا طرح قدیم به علت نداشتن تاییدیه های مربوط به عدم اتلاف انرژی و برخی مسایل و مشکلات فنی دیگر، مدتی است که برای ساخت درب و پنجره مورد استفاده قرار نمی گیرد. پروفیل های اختصاصی درب و پنجره و همچنین پروفیل های سیستمی درب و پنجره با ایجاد شکست محیطی اجازه عبور انرژی صوتی و گرمایی را نمی دهند و از این رو به مناسب ترین گزینه ها برای استفاده در ساختمان ها تبدیل شده اند.