فروش پروفیل آلومینیوم نبشی

پروفیل نبشی آلومینیومی در انواع تبدیلی و فابریک بصورت رنگی و خام عرضه می شود. پروفیل نبشی قوطی و نبشی معمولی از پرکاربردترین انواع نبشی می باشند. برای حالت های خاص در حد مصارف کم از برش دادن پروفیل قوطی می توان نبشی ایجاد نمود. عمده استفاده ی پروفیل نبشی از نبشی های سی میلی متری می باشد. سفارش هر نوع پروفیل نبشی امکان پذیر است.