فوم رولی اصفهان نامزد بالاتریت محبوبیت کالا در استان شد

مشخصات فوم رولی اصفهان  لازم می دانیم که نکته های زیر را به اطلاع شما برسانیم تا بتوانید خریدی مطلوب از این محصولات را با توجه به این ویژگی ها به پایان برسانید باید بگوییم که این نمونه فوم کاربردی کاملا نرم و از طرف دیگر هم منعطف می باشد.

ضخامت فوم مدنظر خیلی مناسب است و همین امر سبب می شود که با مرغوبیتی عالی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

ک های عضلانی ns و اندام های تاندون گلژی (GTO)، دو گیرنده عصبی دوک های عضلانی گیرنده های حسی هستند که به موازات فیبرهای عضلانی حرکت می کنند و به تغییر و سرعت افزایش طول عضله حساس هستند.

هنگامی که آنها تحریک می شوند، باعث ایجاد رفلکس کششی میوتاتیک می شوند که باعث انقباض عضله می شود.

گیرنده های GTO که در اتصالات عضلانی-تندینی قرار دارند، با تغییر و سرعت کشش تحریک می شوند و هنگامی که تحریک می شوند باعث شل شدن عضله می شوند .

فوم

هنگامی که تغییر در تنش با شدت و مدت کافی ادامه یابد، فعالیت دوک عضلانی مهار می شود و باعث کاهش فعالیت نقطه ماشه، همراه با کاهش درد می شود .

به عبارت ساده تر، هنگامی که فشار بدن بر روی فوم غلتک روی نقطه ماشه ثابت می شود، GTO فعالیت دوک عضلانی را خاموش می کند و به فیبرهای عضلانی اجازه می دهد تا کشیده شوند، گره از هم باز کنند.

قانون دیویس: مدل های بافت نرم در امتداد خطوط استرس.

مهار خودکار: فرآیندی که طی آن تکانه‌های عصبی که تنش را حس می‌کنند، بیشتر از تکانه‌هایی هستند که باعث انقباض ماهیچه‌ها می‌شوند و یک اثر بازدارنده برای دوک عضلانی ایجاد می‌کنند.

فوم نورد باید قبل از فعالیت های کششی ایستا یا پویا انجام شود، که باعث بهبود توانایی بافت در طول فعالیت های کششی می شود. نورد فوم را می توان به عنوان بخشی از خنک کردن نیز انجام داد.

فعالیت‌های فوم نورد باید روی بافت‌هایی که در طول فرآیند ارزیابی بیش فعال هستند، انجام شود.

بسیاری از مشتریان می توانند پس از آموزش نحوه اجرای صحیح تمرینات، از نورد فوم به تنهایی لذت ببرند. فوم نورد برای همه مراجعین، از جمله افرادی که نارسایی احتقانی قلب، نارسایی کلیه، یا هر نارسایی اندامی، خونریزی دیزو دارند، مناسب نیست.