قیمت روز پروفیل آلومینیوم ترمال بریک

سایت ما هر روز جدیدترین قیمت پروفیل های آلومینیوم ترمال بریک را در اختیار شما قرار می دهد.
یکی از صنایعی که از آلومینیوم استفاده می کند، ساخت در و پنجره است. با توجه به ظاهر زیبای آلومینیوم، تولید در و پنجره آلومینیومی افزایش چشمگیری یافته است. اما پنجره های آلومینیومی هوای سرد، رطوبت و همچنین گرما را به جداره داخلی منتقل می کند که این موضوع یک ضعف محسوب می شود.
در راستای کاهش اتلاف انرژی، تکنولوژی به سمتی سوق یافته که برای کاهش تبادل حرارتی، اقدام به ساخت نوعی پنجره آلومینیومی شده است که گرما و سرما را به جداره داخلی انتقال نمی دهد.
این نوع پنجره های پیشرفته را، پنجره های ترمال بریک می نامند که وجود یک نوار پلی آمید در میان آن به عنوان یک عایق عمل کرده و مانع انتقال حرارت و برودت از محیط خارجی به داخلی و بالعکس می شود.

منبع: آهن و آلومینویم