قیمت روز پروفیل آلومینیوم

قیمت روز پروفیل آلومینیوم وابسته به نرخ بورس های لندن و ایران دارد.
قیمت روز آلومینیوم در بورس های مختلفی در خارج و داخل شرکت مشخص می شود. معمولا نرخ معاملات آلومینیوم در ایران بر اساس بورس لندن و در ایران تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا مشخص می شود.
با توجه به قیمت های مشخص شده در بورس برخی شرکت ها هستند که برای رقابت حاضرند محصولات خود را با مبلغ کمتری بفروش برسانند.

منبع: آهن و آلومینویم