قیمت فروش پروفیل آلومینیوم پنجره

قیمت فروش پروفیل آلومینیوم پنجره در مراکزی که منابع مواد اولیه در دسترس بوده و تولید کنندگان کثیری در آنجا وجود دارند ارزان تر است.
با ورود پنجره های آلومینیومی پنجره های چوبی و سپس آهنی کاملا از رده خارج گردیدند. وزن سبک آلومینیوم در سبک سازی سازه و پس از آن دوجداره شدن پنجره ها به جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی و عایق صدا بودن متداول گردیدند.
پروفیل ها با جداره ها و مقاطع مختلف از بیلت آلومینیوم در کارخانه ها اکسترود می شوند و پس از آن با توجه به نمای ساختمان رنگ بندی می شوند.
اراک یکی از مراکز مهم در تولید انواع پروفیل و محصولات دیگر آلومینیوم می باشد.
منبع: آهن و آلومینویم