قیمت فروش پروفیل رنگی آلومینیوم

برای دریافت قیمت خرید و فروش پروفیل های رنگی آلومینیوم باید از مراکز معتبر فروش اطلاعات قیمتی را دریافت کرد.
رنگ های پودری به دلیل عدم وجود حلال آلودگی کم و دوام و پایداری بالا امروزه به طور وسیعی استفاده می شوند. پاشش رنگ های پودری با تفنگ های الکترواستاتیکی انجام می شود. این رنگ ها شامل رزین های پلاستیکیو پیگمنت های رنگ و افزاینده ها هستند. رنگ پودری به صورت بار دار شده روی قطعه می نشینند وسپس قطعه وارد کوره می شود و پودر در اثر حرارتی که در محدوده نقطه ذوب آن است به صورت مذاب روی سطح جاری شده و سپس پخته می شود و لایه رنگ را روی سطح به وجود می آورد.
منبع: آهن و آلومینویم