قیمت پروفیل آلومینیوم زهوار

قیمت های خرید پروفیل های آلومینیوم زهوار و انواع مختلف پروفیل بر اساس تغییر قیمت بیلت آلومینیوم تعیین می گردد.

حد فاصل اتصال پنجره آلومینیومی به ساب فریم فلزی می بایستی با زوار لاستیکی از دو طرف مقطع پروفیل درزبندی و جهت هوابندی از چسب سیلیکونی مناسب استفاده گردد به نحوی که حد فاصل قاب پنجره آلومینیومی ،ساب فریم فلزی هوابندی گردد و سپس با روکوب زوار سپری و نبشی و یا مشابه هم رنگ پنجره پوشانده می شود.
برای سفارش و اطلاع از انواع و قیمت های پروفیل آلومینیوم زهوار در مقاطع مختلف تماس حاصل نمایید.

منبع: آهن و آلومینویم