قیمت پروفیل آلومینیوم نبشی

انواع پروفیل آلومینیوم با مقاطع مختلف نبشی ، قوطی ، لوله و سپری تولید گردیده و با قیمت روز در تهران و اراک به فروش می رسد.
هر یک از مقاطع پروفیل های آلومینیومی دارای ابعاد و ضخامت مختلفی می باشند که در مورد نبشی بیشتر اندازه زاویه ، ضخامت و بالهای آن مهم می باشد.
نبشی دارای بالهای برابر و نابرابر بوده و زاویه های آنها بیشتر قائمه می باشد همچنین گوشه آن از داخل و خارج به صورت گرد و قائم می باشد.
این نوع پروفیل و سایر پروفیل ها به صورت آنادایز شده و با رنگ های مختلف سیاه ، سفید و طلایی بر اساس سفارش مشتری تولید می شوند.

منبع: آهن و آلومینویم