قیمت پروفیل آلومینیوم پنجره دو جداره

خرید ارزان پروفیل آلومینیوم در قیمت نهایی پنجره دو جداره و رضایت مصرف کننده تاثیر گذار است.
با توجه به بزرگ شدن ابعاد پنجره ها و به همان اندازه سنگین شدن شیشه استفاده از پروفیل های آلومینیومی در تولید پنجره ضروری گردیده است.
پروفیل های آلومینیومی چندین برابر نسبت به پروفیل های یو پی وی سی دارای استحکام و قدرت خمشی بیشتری هستند. قیمت و کیفیت محصولات هر شرکتی تابع مستقیمی از خرید و کیفیت مواد اولیه دارد.
برای رقابت در ساخت پنجره ضمن استفاده از پروفیل های آلومینیومی در قیمت و کیفیت مواد اولیه دقت نمایید.

منبع: آهن و آلومینویم