قیمت پروفیل آلومینیوم پنجره و سایبان

پروفیل های آلومینیوم برای ساخت درب و پنجره و سایبان ساختمان ها تولید و در کارخانه های بدون واسطه با قیمت ارزان فروخته می شوند.
سختی و استحکام مواد آلومینیومی باعث می شود که یک نوار باریک برای قاب آلومینیومی بتواند در مقابل بارها و تنش های اعمالی پایدار بماند.
این مورد در ساختمان های بلند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که پایداری و ثبات استاتیکی از خواص ضروری برای پنجره ها ، سر درها و سایبان ها محسوب می شوند.
نسبت استحکام به وزن بالای آلومینیوم ، باعث شده که این فلز به عنوان یکی از مواد مناسب جهت کاربرد د نما سازی ساختمان محسوب گردد.

منبع: آهن و آلومینویم