قیمت پنجره دوجداره با پروفیل آلومینیومی

قیمت پنجره های جدید دو جداره با پروفیل آلومینیومی ترمال بریک عایق حرارت و صدا.
پنجره های دو جداره امروزه در تمام ساختمان های جدید ساخت استفاده می شود و پنجره های ساخته شده با پروفیل آلومینیومی با طرحی تازه به صورت ترمال بریک ساخته می شوند که عایق حرارت و صدا هستند در مقایسه با طرح های قبلی که عایق صدا و حرارت نبودند . و از قیمت پایین تر و زیبای بیشتری به نسبت پنجره های هم نوع خود برخوردار هستند.
انواع پنجره های دوجداره آلومینیومی
پنجره ای دو جداره به دو صورت طراحی شده ترمال بریک، عایق(حرارت ، صدا و غبار) و نان ترمال بریک عایق (غبار)، شیشه های دو جداره روی فریم پنجره که به صورت آلومینیومی است نصب می شود. فریم پنجره حدود 15 درصد کل فضا را اشغال خواهد کرد و 85 درصد شیشه.

منبع: آهن و آلومینویم