مرکز فروش انواع پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی

انواع مقاطع پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی یا مهندسی به عنوان یکی از پرمصرف ترین پروفیل های آلومینیومی آماده فروش برای تمامی نقاط کشور می باشد. مصارف این پروفیل در بخش های طراحی مهندسی و تولید دستگاه های صنعتی به خاطر محکم بودن سازه و دقت بالا در اندازه ی زوایای سازه بسیار بالاست به طوریکه این پروفیل ها را به مناسب ترین انتخاب برای ساخت چارچوب های دستگاه های صنعتی تبدیل کرده است.