مرکز فروش پروفیل آلومینیوم

با تمرکز بر شرکت های تولید کننده پروفیل آلومینیوم برای خرید و فروش مرکز ایجاد گردیده است.
برای خرید و فروش پروفیل آلومینیوم به صورت فیزیکی مکان مشخصی وجود ندارد فقط در بعضی از شهرهای بزرگ محل هایی وجود دارد که فروشندگان مختلف به صورت تجمعی مبادرت به فروش نوعی خاص از یک کالا می نمایند.
در عمل هم به نظر می رسد یک فروشگاه بزرگ قادر به نگهداری انواع محصولات شرکت ها را در معرض قرار دادن دید مشتریان نداشته باشند.
بنابراین به نظر می رسد که این فروشگاه بزرگ باید فضایی نامحدود در اختیار داشته باشد. سایت آهن ایران با شناخت از شرکت های تولید کننده و با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به هر کالا ، نحوه خرید و فروش آن را توضیح داده است.

منبع: آهن و آلومینویم