نرخ فروش لوله و پروفیل آلومینیوم

قیمت فروش لوله و پروفیل آلومینیوم بر اساس نرخ های جهانی و آلیاژ مورد استفاده مشخص می گردد.
لوله و پروفیل های آلومینیومی دارای خصوصیات ویژه ای می باشند که استفاده از آنها را در مقابل سایر فلزات حائز اهمیت نموده است.
لوله های آلومینیومی در مقابل خوردگی مقاوم بوده ، انعطاف پذیر می باشد و دچار شکستگی نمی شوند. استفاده از آنها با توجه به وزن سبک در صنایع مختلفی مشاهده می گردد.
پروفیل ها در به صورتی صنعتی و ساختمانی ، با ضخامت و آلیاژ های تولید می گردند. با توجه به نوع کاربرد آنها در صنایع مختلفی استفاده می گردند.
بازرگانی آلومینیوم ایران با توجه به ارتباطی که با شرکت های مختلف تولید کننده داخلی و خارجی برقرار نموده است ، قادر است سفارشات مشتریان را با مناسب ترین قیمت و کیفیت عرضه نماید.

منبع: آهن و آلومینویم