نمایندگی پروفیل آلومینیوم پارتیشن تک جداره متحرک

انواع پروفیل های آلومینیوم پارتیشن تک جداره متحرک را می توان از نمایندگی های مجاز و معتبر در سطح کشور تهیه کرد. تاثیر این نمایندگی ها در رونق بازار خرید و فروش غیر قابل انکار می باشد.
اعطای امتیاز نمایندگی به افراد برای فعالیت در بازارهای عرضه محصولات پروفیل های آلومینیوم پارتیشن تک جداره متحرک نیازمند رعایت ضوابط و شرایط ذکر شده از سوی شرکت تولید کننده دارد. رعایت تمامی استانداردها و حداقل میزان فروش در بازه مشخص از ویژگی های این نوع نمایندگی های می باشد.

منبع: آهن و آلومینویم