نمایندگی پروفیل رنگی آلومینیوم

پروفیل رنگی آلومینیوم در سراسر کشور و اراک تولید و در شرکت یا نمایندگی های مجاز عرضه می گردد.
یکی از عملیات های عمومی که بر روی پروفیل انجام می شود آنودایز آن می باشد با این کار ضمن بالا بردن سختی سطح آن به رنگ پذیری پروفیل افزوده می گردد.
برای استفاده از پروفیل در موقعیت های مختلف استفاده از رنگ های متنوع با نظر مشتری مورد استفاده می باشد. ضمن آنکه با توجه به عملیات هایی که بر روی آن انجام پذیرفته مقاومت آن در برابر ساییدگی و ضربه افزایش یافته و به راحتی فرسوده نمی گردد.
منبع: آهن و آلومینویم