پرفروش ترین پروفیل آلومینیوم صنعتی

از انواع مختلف پروفیل آلومینیوم صنعتی پرفروش ترین نوع آن کدام است؟
پروفیل های صنعتی آلومینیومی در اندازه های مختلف تولید و عرضه می گردند. حتی برای مصارف موارد خاص امکان طراحی و تولید اشکال دیگری از این پروفیل امکان پذیر است. از پرفروش ترین پروفیل های آلومینیوم صنعتی، پروفیل های مقاطع بیست، سی، چهل، چهل و پنج، شصت، هشتاد و نود سانتی متری می باشند که در انواع سبک و سنگین عرضه می شوند که با توجه به نوع مصرف انتخاب می شوند.