پروفیل آلومینیومی پارتیشن دو جداره

برای پارتیشن های دو جداره باید از پروفیل های آلومینیومی مدولار استفاده نمود.
تولید پارتیشن ها معمولا تک جداره و دوجداره اداری و همچنین صنعتی است و با نصب سریع و بدون استفاده از اتصالات مونتاژ می گردند. پارتیشن دو جداره بسیار شیک و زیبا می باشد و در فضاهای اداری و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع پارتیشن مدولار است و پانل های آن بصورت افقی و عمودی و یا ترکیب این دو فضای اداری شما را پارتیشن بندی می کنند که با در نظر گرفتن فضای در اختیار شما طراحی و نصب می گردد.

منبع: آهن و آلومینویم