پروفیل آلومینیوم آنودایز شده اراک

برای جلوگیری از خوردگی پروفیل های آلومینیوم در شرکت های تولیدی به صورت آنودایز شده در اراک تولید می شوند.
آنادایزینگ یکی از عمومی ترین و همچنین بهترین و ساده ترین راه جلوگیری از خوردگی می باشد و از این طریق می توان ارتباط لایه زیرین فلز را تا اندازه ای با محیط قطع کرد و موجب محافظت فلز گردید.
لایه آنادایزینگ به سبب ویژگی های منحصر به فرد از قبیل سختی بالا ، سبکی، مقاومت در برابر خوردگی و سایش، رنگ پذیری، عایق الکتریسیته، هدایت گرمای بالا و… در ساخت اغلب چهار چوب های در و پنجره ، اجزای ماشین ها ، ورق ، پروفیل ها و… استفاده نمود.

منبع: آهن و آلومینویم