پروفیل آلومینیوم پنجره لولایی ترمال بریک

پروفیل های آلومینیوم دوجداره نرمال و ترمال بریک که در پنجره های لولایی و کشویی کاربرد دارند با برند آپکو در اراک تولید شده و با قیمت ارزان به فروش می رسد.
پروفیل های نرمال و ترمال بریک در مقاطع پروفیل دارای تفاوت می باشند به این صورت که پروفیل های نرمال دارای مقطعی یکپارچه بوده ولی در نوع ترمال بریک پروفیل در دو تکه تولید شده و با نوارهای پلی آمید که عایق حرارت می باشند به یکدیگر دوخت می شوند.
پروفیل های ترمال نسبت به نوع نرمال دارای اختلاف اندکی از نظر قیمت اولیه بوده ولی صرفه جویی انرژی حاصل از آن در کوتاه مدت این تفاوت را جبران می نماید.
برای سفارش پنجره های دوجداره می بایست نوع آن را از نظر لنگه های باز شو و ثابت مشخص نمایید و با درج تعداد ، درخواست خود را ایمیل نموده و یا فکس کنید.

منبع: آهن و آلومینویم