کاتالوگ پروفیل آلومینیوم پارتیشن

برای دریافت کاتالوگ پروفیل آلومینیوم پارتیشن بندی از P1 الی P14 با شما همراه خواهیم بود.
سیستم های جدید پارتیشن فوق العاده شیک بوده و به ایجاد فضایی یکنواخت برای تقسیم بندی مدرن کمک می نماید.
پارتیشن بندی با توجه به ضخامت کم فضای کمی را اشغال می نماید. قاب های آلومینیومی که به واسطه پروفیل های آلومینیومی ساخته می شوند قابلیت عایق بندی صدا ، سرما و گرما را دارند.
تقسیم بندی فضا با هر شکل و ظاهری امکان پذیر است و به راحتی و با سرعت عمل بالا امکان پذیر می باشد.

منبع: آهن و آلومینویم