کاربرد پروفیل آلومینیوم رنگی در صنعت

آیا از کاربرد های پروفیل آلومینوم اطلاعاتی در اختیار دارید؟ آیا می دانید انواع رنگی این پروفیل ها در صنعت چه کاربرد هایی دارند؟
پروفیل های آلومینیوم یکی از محصولات مهم و پر کاربرد در حوزه فلز آلومینیوم می باشند. این روفیل ها عمدتاً کاربرد های مهمی در زمینه های ساختمان سازی دارند. البته می توان گفت که در صنعت نیز کاربرد های گسترده ای دارند اما نقش آن ها در ساختمان سازی مهم تر است.
منبع: آهن و آلومینویم