کاشی بین کابینتی خارجی انرژی منفی را از شما دور می کند

دلیل اینکه پاسخ “بستگی دارد” است این است که هیچ استاندارد کاشی بین کابینتی خارجی در مورد جزئیات زمان نصب کابینت وجود ندارد.

درجه ای که یک عنصر سازه ای تحت بار جابجا می شود. ممکن است به یک زاویه یا فاصله اشاره داشته باشد.

و قرار دادن یک سیستم در حالت فشرده سازی یا، دوباره طبق اعمال نیروهای متعادل به داخل (“هل”) به نقاط مختلف یک ماده یا سازه.”

در نهایت، مناسب بودن هر سازه و زیرلایه قبل از تعیین نوع کاشی و نصب کاشی باید توسط یک متخصص سازه بررسی شود.

نصب کاشی با مهندسی و برنامه ریزی مناسب می تواند قبل یا بعد از نصب کابینت ها با موفقیت انجام شود، خواه زیرسازی آن بتنی باشد یا چوبی.

کاشی

آیا به دنبال استخدام یک نصب کننده کاشی هستید در اینجا نقشه راه شما است. ما اشاره کردیم که تعیین اینکه آیا خانه شما از نظر ساختاری برای کاشی کافی است یا خیر، چقدر مهم است.

بنابراین، برای مثال، اگر کفپوش وینیل را با کاشی های سرامیکی یا چینی جایگزین کنید و یک میز گرانیتی را در جزیره مرکزی اضافه کنید، باید تعیین کنید که آیا ساختار شما وزن اضافه قابل توجهی را تحمل می کند یا خیر.

کانتر به تنهایی می تواند شش تا هشتصد پوند و بسته به اندازه، تا نیم تن بار مرده اضافه کند.

آن وقت است که خدمات یک مهندس سازه نه تنها توصیه می شود بلکه به شدت توصیه می شود.

هنگامی که تصمیم می گیرید کاشی را در زیر کابینت ها یا اطراف کابینت ها نصب کنید، از یک متخصص مهندسی سازه بخواهید تا ساختار شما را بررسی کند.

او بار مرده پیش‌بینی‌شده کف زمین (مجموعه کاشی، کابینت‌ها، و میزهای سنگی) و همچنین بار زنده را که ممکن است شامل «وزن موقت» قابل توجه بازدیدکنندگان تعطیلات در اطراف جزیره باشد را محاسبه می‌کند.

باری که از یک طبقه (به عنوان یک ساختمان) انتظار می رود در صورت توزیع یکنواخت به طور ایمن حمل کند، معمولاً بر حسب پوند بر فوت مربع مساحت محاسبه می شود: بار زنده یک طبقه.

مهندس یا معمار قادر خواهد بود سازه را برای تحمل بارهای مرده و نسبت انحراف قابل قبول از بارهای زنده پیش بینی شده طراحی کند.